p עמותת עלה » פעילויות אתגרים

פעילויות אתגרים

פעילויות אתגרים בעין יעל

עמותת אתגרים ומוזיאון פעיל עין יעל מזמינים אתכם לחוויה של העצמה אישית, הנאה בטבע וספורט אתגרי מונגש לאוכלוסיות עם מוגבלות. הפעילות מועברת על-ידי מדריכים מנוסים ובעלי תעודות. כל הפעילויות מפוקחות על־ידי מנחים מקצועיים וכוללות שימוש בציוד בטיחות תקני.

הפעילויות כוללות

•           קבוצת טנדם(אופניים זוגיים) בימי חמישי ב 15:30 וקבוצת טנדם מתקדמים בימי שישי ב 7:00 אורך המפגש כשלוש שעות.

•           קבוצת אופני יד יום רביעי ב 15:30.

 •          קבוצת ריצה ביום רביעי ב 17:00 (ריצת עיוורים מעוניינים בקבוצת ריצה).

•           הפעילויות יתקיימו כל שבוע במשך השנה.

•           במהלך הפרויקט המשתתפים ייפגשו בטבע ויתנסו בפעילות O D T

•           במהלך השנה יתקיימו אירוע׳ שיא בהם תיפגש הקבוצה לחצי יום/יום מלא לילה

•           עלות הפעילות היא 70 ו₪ לחודש ההגעה לעין יעל היא עצמאית.

אין צורך בניסיון קודם.

לפרטים והרשמה:

ישי ריבקין-פנטון: etgarim.chug@gmail.com

עמותת אתגרים חוגי בוגרים 052-5581616

תמונת צד דף פנימי
שנה גודל טקט וצבעים A- A+